T.T. de Waal

Specialismen
Functie
internist-hematoloog
Aandachtsgebieden
Interne geneeskunde, Polikliniek Hematologie, Oncologisch centrum, Trombosedienst
Afdelingen