Raad van Advies

Het MSB-I heeft als hoofddoel: bijdragen aan ziekenhuiszorg binnen Isala van de hoogst denkbare kwaliteit. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen alle partijen binnen het ziekenhuisconcern nodig. De leden van de raad van advies helpen hierbij. Zij treden op als coach en klankbord voor het bestuur van het MSB-I. Dit doen zij in het bijzonder bij kwesties die gaan over het opbouwen van een gezonde en constructieve relatie tussen de bestuurders, de medisch specialisten van het MSB-I en het ziekenhuisconcern. Zij houden steeds voor ogen dat de medisch specialisten van het MSB-I over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen blijven kijken en multidisciplinair en patiëntgericht samenwerken. Zo blijft de focus liggen waar hij hoort: samen werken aan zorg van de hoogst denkbare kwaliteit.

 De raad van advies bestaat uit:


Mw. M.J.L.E. (Marja) Weijers, voorzitter


Mr. D. (Douwe) Plantinga, lid en houder fiscale/financiële portefeuille

Prof. dr. J.F. (Jaap) Hamming, lid en houder medische- en kwaliteitsportefeuille