Goede arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend goed geregeld. Voor personeel in loondienst geldt de vigerende cao-ziekenhuizen en voor medisch specialisten wordt de AMS gehanteerd.
Personeel kan zowel in dienst van het MSB-I zijn als gedetacheerd worden vanuit het ziekenhuis (Isala) naar het MSB-I.
Voor medisch specialisten (al dan niet gedetacheerd) wordt de AMS gehanteerd.
Voor personeel in loondienst (al dan niet gedetacheerd) geldt de vigerende cao-ziekenhuizen.