Criteria toetreding als maat

Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is het MSB-bestuur van mening dat er aan alle SIDS (specialisten in dienst van een specialist) binnen het MSB-I duidelijkheid geboden dient te worden voor wat betreft hun positie en toekomstperspectief binnen het MSB-I.

Sinds 2017 worden hierover in gesprekken tussen SBC (Sollicitatiebegeleidingscommissie) en kandidaten afspraken gemaakt.
Om door te groeien binnen het MSB-I worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Een bestaande maat-plek moet voorhanden zijn; en
  • De periode dat iemand SIDS is, met de definitieve toezegging om toe te treden tot het MSB-I als maat, varieert tussen 0,5 jaar en 3 jaar. Bovengenoemde variatie komt als volgt tot stand:

Uitgangspunt is drie jaar met dien verstande dat er zicht is op een maat-plek die vrijkomt. Om diverse redenen kan deze periode verminderd worden:

* Gepromoveerd:              0,5 jaar vermindering

* Krappe arbeidsmarkt:   0,5 - 1 jaar vermindering

* Als iemand gewerkt heeft als specialist in een afgerond subspecialisme waarvoor hij / zij toetreedt tot het MSB-I als maat:

  • gewerkt voor het MSB-I (v.a. 1-1-2015): volledige werktijd telt mee
  • gewerkt buiten het MSB-I: werktijd telt mee x 50%, met maximum 1 jaar

De vakgroep moet te allen tijde de kandidaat voordragen voor een maatplek.