Als MSB-I willen we betekenisvol zijn voor mensen op een cruciaal moment in hun leven

Onze missie

Connector in Care

Connector

Leiderschap:
Voorop lopen op het gebied van eHealth, innovaties, opleidingen en modernisering van de gezondheidszorg met behoud van autonomie en zelfstandigheid van de medisch specialist.

Verantwoordelijkheid:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en uitdragen van een voorbeeldfunctie op gebied van professionaliteit en transparantie.

Regio:
Samen met Isala, andere zorgaanbieders en lokale ondernemers inzettend voor de inwoners van de regio.

Care

Zorgzaamheid:
Het leveren van optimale patiëntenzorg. Hierbij staan kwaliteit, compassie en zelfreflectie centraal.

Persoonlijk welzijn:
Opkomen voor de belangen van al het medisch personeel en een actieve rol spelen in het welzijn van specialisten en de zorgverleningspartners met aanmoediging tot zelfontwikkeling en zelfontplooiing.

Duurzaamheid:
Houdbaarheid garanderen van excellente zorg met in achtneming de uitdagingen van de toekomst omtrent vergrijzing, dreigend tekort aan personeel en toenemende zorgkosten met focus op het leveren van preventieve zorg.