J. Doornebal

Specialismen
Functie
internist-nefroloog
Aandachtsgebieden
nefrologie (nierziekten)
Afdelingen
Nefrologie en Dialysecentrum, Interne geneeskunde