Dr. A.L.P. Markou

Specialismen
Functie
cardiothorocaal chirurg
Aandachtsgebieden
(robot-) longchirurgie, kwaliteit en veiligheid, hart- en longregistraties
Afdelingen
Hartcentrum