J.L.L.M. Coenen

Specialismen
Functie
internist-hematoloog en oncoloog
Aandachtsgebieden
hematologie, oncologie, urologische tumoren, melanomen, autologe stamceltransplantaties
Afdelingen
Interne geneeskunde, Oncologisch centrum, Polikliniek Hematologie, Urologische oncologie