Dr. J.M.M. Rondeel

Functie
arts klinische chemie
Aandachtsgebieden
neonatale screening, bloedtransfusie, hemovigilantie, endocrinologie (o.a. functietesten)
Afdelingen
Klinisch chemisch laboratorium, Trombosedienst